sobota, 25 maja 2013

Wypowiedzenie najmu „zwykłego” lokalu mieszkalnego

Najemca lokalu mieszkalnego jest w lepszej sytuacji niż właściciel– może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (patrz wyżej). Wynajmującego ograniczają natomiast przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Może on wypowiedzieć umowę tylko w niżej wymienionych przypadkach.
Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego może to zrobić, gdy najemca:
• pomimo pisemnego upomnienia, nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
• zwleka z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, mimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
• wynajął, podnajął albo oddał do używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela,
• używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku (jeśli rodzaj naprawy tego wymaga, lokator obowiązany jest przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego).
Trzy pierwsze przypadki wypowiedzenia odnoszą się do wszystkich umów najmu lokali mieszkalnych, także do najmu „okazjonalnego” (dotyczy on lokalu, z którego właściciel przejściowo nie korzysta i go wynajmuje). W pozostałych przypadkach stosuje się również poniższe zasady.
PRZYKŁAD
Pan K. bez zgody wynajmującego podnajął lokal grupie studentów. Właściciel może więc wypowiedzieć umowę najmu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz