piątek, 24 maja 2013

Wypowiedzenie najmu lokalu użytkowego

Jeżeli czas trwania najmu lokalu (użytkowego) nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie – zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć umowę, najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony mogą jednak wprowadzić do umowy odmienne postanowienia, np. skrócić termin wypowiedzenia do miesiąca lub wydłużyć np. do pół roku. Podstawą do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym są również przypadki omówione wyżej.
Dodatkowo w przypadku umowy najmu lokalu (użytkowego) – podstawą wypowiedzenia umowy w takim trybie jest również niewłaściwe zachowanie najemcy. Jeżeli wykracza on w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz