poniedziałek, 3 czerwca 2013

Nie każdy najem jest okazjonalny

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.

Forma umowy
Umowa najmu okazjonalnego lokalu musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Nie ma takiego wymogu w stosunku najmu zwykłego. Warto to jednak zrobić, ponieważ jeśli
umowa zawarta na dłużej niż rok nie zostanie sporządzona na piśmie - uznaje się, że została zawarta na czas nieoznaczony, a to skutkuje długimi terminami wypowiedzenia.

ZAPAMIĘTAJ
Każda zmiana umowy zawartej na piśmie również musi mieć formę pisemną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz